Franczyza
Franczyza

Dołącz do najlepszych!
Zapewnij przyszłość swojej Aptece.

Do kogo kierujemy program franczyzowy?

• Do aptek, które chcą wzmocnić swoją pozycję oraz konkurencyjność na rynku
• Do aptek szukających wsparcia operacyjnego i gotowych rozwiązań marketingowych
• Do aptek funkcjonujących min. 1 rok na rynku


Jaki mamy cel?

• Nawiązanie partnerskiej współpracy z niezależnymi aptekami na rynku
• Wzmocnienie pozycji rynkowej aptek uczestniczących w programie poprzez dostęp do najbardziej konkurencyjnej oferty handlowej oraz sprawdzonych i skutecznych narzędzi marketingowych
• Zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji personelu aptecznego dzięki systemowi szkoleń
• Rozwój aptek poprzez stały dostęp do najlepszych praktyk i standardów stosowanych w sieci aptek cef@rm 36,6
• Wspólne wzmacnianie pozycji  i wizerunku aptek cef@rm 36,6 oraz zwiększanie ich rozpoznawalności na rynku


Jakie korzyści oferujemy?

• Pakiet zakupowy
• Pakiet brandingowy
• Pakiet szkoleniowy
• Wsparcie biznesowe
• Wsparcie marketingowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zw. dalej RODO) informuję, iż:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Warszawa” S.A. Adres: 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor.odo@farmacol.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO do czasu odpowiednio realizacji współpracy, prowadzenia rekrutacji,  archiwizacji danych wymaganej przepisami prawa, do czasu cofnięcia zgody. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Spółki wchodzące w skład Grupy Farmacol oraz podmioty, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO. Możliwość skorzystania z określonych uprawnień:  prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.  Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa na adres: aptekicefarm@farmacol.com.pl dostępnego na stronie https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże,  odmowa podania danych wiąże się z niemożliwością nawiązania współpracy lub zatrudnienia. W przypadku udostępnienia danych w celach rekrutacji przyszłych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji obecnych i przyszłych.”Zainteresowany?
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapytaj Regionalnego Konsultanta Sprzedazy GK FARMACOL
lub skonsultuj się z Działem Franczyzy: