Kontakt
Kontakt

CEFARM WARSZAWA S.A.
ul Wojska Polskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
Mory k/Warszawy

tel: +22 733 87 40

adres mailowy: aptekicefarm@farmacol.com.pl

 

Grupa Kapitałowa Farmacol S.A.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego, „Cefarm-Warszawa” S.A.
Adres: 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77
NIP: 525-000-42-37